Werkzaamheden vertraagd in de Karel Doormanstraat

Door onvoorziene omstandigheden is het niet mogelijk om het riool verder aan te leggen in de Kareldoormanstraat. Wij weten nog niet hoe lang deze vertraging duurt, maar dit gaat in ieder geval enkele weken duren. Omdat de parkeerdruk groot is, hebben wij deze week ongeveer 10 tijdelijke parkeervakken gerealiseerd.

Omdat wij in de Kareldoormanstraat niet verder kunnen werken, starten wij eerder dan gepland met het aanbrengen van de nieuwe bestrating in de Jan Nieuwenhuizenstraat. De werkzaamheden in dit straatdeel zijn overgebleven van de vorige fase (fase D).

De nieuwe bestrating wordt aangebracht vanaf de grote drempel bij onze keet tot aan de tijdelijke pomp put in het midden van de Jan Nieuwenhuizenstraat (groene arcering in de afbeelding hieronder).