Planning en fasering

De voortgang van de nieuwbouw en de reconstructie

Reconstructie openbare ruimte door Heijmans

De gemeente voert tussen 2020 en 2026 groot onderhoud uit aan de openbare ruimte in het Rode Dorp. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door Heijmans en bestaan uit:

 • Het vervangen van de riolering;
 • Het ophogen van de straten;
 • Het aanbrengen van nieuwe bestrating en van openbare verlichting.

Ook wordt gekeken naar de inrichting van de straten en het overige openbare gebied, zoals het groen en de speelplaatsen.

Meer informatie over Heijmans: www.heijmans.nl

Sloop en nieuwbouw door Woonforte

De sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden starten naar verwachting in oktober 2020. De werkzaamheden duren ongeveer vijf jaar. Woonforte vervangt gedurende die periode in 3 fases 172 huurwoningen voor 172 nieuwbouw-eengezinswoningen.  De huurders van de woningen met een vast huurcontract krijgen de kans om terug te keren naar hun eigen woning of wijk.

De huurwoningen die in de aanloop naar de sloopwerkzaamheden leeg komen te staan, zullen tijdelijk worden verhuurd of worden gebruikt als wisselwoning. ERA Contour is de bouwer die de uitvoering van de sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden voor haar rekening neemt.

Meer informatie over het project: www.woonforte.nl/projecten/rode-dorp. 

 

Planning en verwachtingen

Alle partijen die betrokken zijn bij de sloop, nieuwbouw en herinrichting van de openbare ruimte stemmen intensief met elkaar af hoe de werkzaamheden, de verschillende fases en de planning zo goed mogelijk samen komen. Dit heeft geleid tot een plan van Woonforte en ERA Contour en een plan van de gemeente samen met Heijmans. Beide planningen volgen elkaar zo goed mogelijk op, om zo de overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken.

 

Fasering reconstructie

 

Fase A: Gereed

Fase B: Gereed

Fase D: Gereed

Fase C:

Q3 – Q4 2023: Vernieuwen riool en herinrichting straten

Fase E: Gereed

Fase F:

 • Q3 -4 Q4 2024: Vernieuwen riool (vooraanleg)
 • Q3 – Q4 2024: Vernieuwen riool en herinrichting straten

Fase G (scope uitbreiding):

 • Q3 – Q4 2024: Vernieuwen riool en herinrichting straten

 

 

Fases van sloop en nieuwbouw

 

Fase 1:

 • 2020: Voorbereiding nieuwbouw, huurders verhuizen, voorbereiding bouw/vergunning/bouwrijp/afstemming gemeente
 • Oktober 2020-2021: Slopen en nieuwbouw

Fase 2: 

 • 2022: Huurders verhuizen, voorbereidingen nieuwbouw en voorbereiding bouw/bouwrijp/afstemming gemeente
 • 2022-2023: Slopen en nieuwbouw

Fase 3: 

 • 2024: huurders verhuizen, voorbereidingen nieuwbouw en voorbereiding bouw/vergunning/bouwrijp/afstemming gemeente
 • 2024-2025: Slopen en nieuwbouw

Nieuws- en bewonersbrieven

Om u goed te kunnen informeren over de werkzaamheden rondom de sloop, de nieuwbouw en de herinrichting van het Rode Dorp, worden regelmatig nieuws- of bewonersbrieven verstuurd. Mocht u deze willen lezen, dan kan dit door op één van de bovenstaande links te klikken. Daarmee kunt u de nieuws- of bewonersbrief downloaden. Wilt u hier meer over weten, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Neem contact op