Werkzaamheden Goeman Borgesiusstraat

 

Op de plek waar de keet van ERA Contour nog niet zo lang geleden is verwijderd start Heijmans in week 39 met het aanleggen van de parkeervakken. Dit betekent concreet dat op maandag 25 september wordt gestart met de voorbereidingen. En waarschijnlijk wordt de Goeman Borgesiusstraat op woensdag 27 september afgesloten voor autoverkeer. Om de werkzaamheden veilig uit te voeren en te voorkomen dat kinderen in het werkvak belanden, zetten we lage hekken rondom het werkvak.

 

Fasering

De werkzaamheden starten ten zuiden van de kruising Jan Nieuwenhuijzenstraat – Goeman Borgesiusstraat en vandaar werken we verder op de kruising. Daar ligt nu nog tijdelijke bestrating. De stelconplaten worden verwijderd en de nieuwe bestrating wordt aangebracht. Omdat we voor de school langs werken en dit veilig willen doen, voeren we de kruising in twee delen uit. Eerst leggen we het noordelijke gedeelte van de Goeman Borgesiusstraat aan, inclusief de zuidzijde van de kruising. Daarna leggen we de noordzijde van de kruising aan (in de herfstvakantie). In totaal duren de werkzaamheden ongeveer drie weken.