Werkzaamheden aan het gasnet door LIander

Werkzaamheden aan het gasnet door Liander

 

In opdracht van Liander worden momenteel werkzaamheden aan het gasnet uitgevoerd door Voskuilen. De straten waarin deze werkzaamheden uitgevoerd zijn of nog worden betreffen: Mauritsstraat, Jan Nieuwenhuijzenstraat, Karel Doormanstraat, Brittenruststraat, Goeman Borgessiusstraat, Hugo de Grootstraat, Van Oldebarneveldstraat en de Grijpensteinstraat. U heeft als het goed is van Liander een brief ontvangen met informatie over deze werkzaamheden.

Verouderde gasaansluitingen

De werkzaamheden aan het gasnet betreffen het vervangen van verouderde gasaansluitingen. Dat de kwaliteit onvoldoende was bleek pas tijdens de uitvoering, toen een aantal storingen zijn opgetreden. Liander heeft onderzocht wat de oorzaak van de storingen was. Uit het onderzoek kwam naar voren dat in de hele wijk gasaansluitingen liggen van onvoldoende kwaliteit. Hierop is besloten om deze gasaansluitingen te vervangen. Dit gebeurt nu vooruitlopend op de werkzaamheden van Heijmans. Helaas betekent dit dat een deel van de straat nog een keer extra open wordt gemaakt. Dit zorgt dus voor meer overlast in de wijk.

Vragen over de werkzaamheden aan het gasnet

Wanneer u vragen heeft over deze werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de werkvoorbereider van Liander, Peter van Tiel, op telefoonnummer 0648062114. Wanneer u vragen heeft over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Rivano Anroedh van Van Voskuilen Woudenberg op 0622755422. Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.liander.nl/werkzaamheden.