Verwijderen ondergrondse afvalcontainer Jan Nieuwenhuijzenstraat

De ondergrondse vuilcontainer in de Jan Nieuwenhuijzenstraat wordt verwijderd op 5-10-2020. Op de afbeelding is de locatie van de ondergrondse container met een blauwe pijl aangegeven. U kunt het restafval kwijt in de andere ondergrondse vuilcontainers in de buurt. U kunt hiervoor uw eigen afvalpas gebruiken.