Update werkzaamheden sloop en nieuwbouw

Update werkzaamheden sloop en nieuwbouw

De sloopwerkzaamheden in het Rode Dorp zijn helemaal afgerond. De oude woningen uit de eerste fase zijn weg. Er ligt nu een grote ‘lege’ vlakte in uw buurt met daarop een berg puingranulaat, wat gebruikt zal worden voor de bouwwegen. Wat gaat er de komende tijd gebeuren?

Het weer is altijd bepalend voor de planning
Nu de sloopwerkzaamheden zijn afgerond, gaan we starten met ‘opbouwen’. Het winterse weer van de vorige weken was wél heel bepalend voor de planning. Omdat we starten met grondwerkzaamheden, en we dáár de afgelopen weken juist niet in konden vanwege de vorst, hebben we wat vertraging opgelopen. We kunnen nu nog niet exact melden wanneer we met welke werkzaamheden starten. Wél kunnen we u vertellen welke werkzaamheden eraan komen, en in welke volgorde.

We starten met de inrichting van de bouwplaats
Als eerste moeten we de bouwplaats inrichten. Voordat we daarmee starten, moeten de nutspartijen kabels en leidingen aanleggen in de grond rondom de bouwplaats. Tegelijkertijd moet achtergebleven vervuilde grond op de bouwplaats afgegraven worden. Daar is inmiddels mee gestart. Hierover plaatsten wij dit nieuwsbericht. De grond waar straks op gebouwd gaat worden, moet natuurlijk helemaal schoon zijn. Ook moeten er zogenoemde ‘sonderingen’ uitgevoerd worden; metingen waarbij met een smalle staaf in de grond bepaald wordt waar de draagkrachtige laag zich in de bodem bevindt. Op die laag moeten uiteindelijk de funderingspalen rusten, zodat de woningen op een sterke en stabiele basis gebouwd kunnen worden. Natuurlijk moet er een bouwkeet geplaatst worden, waar het projectteam straks kan werken en waar het bouwplaatspersoneel kan omkleden en pauzeren. Al deze werkzaamheden zouden plaatsvinden tot en met eind februari. Maar die planning verschuift  een aantal weken door de vorst en sneeuw van de afgelopen weken.

Daarna boren we warmtebronnen en starten we officieel met de bouw
Als de bouwplaats is ingericht, kunnen we starten met het boren van de warmtebronnen, die straks de nieuwe woningen gaan verwarmen. In totaal moeten er zo’n 47 bronnen in de bodem geboord worden. Dit zijn buizen die tot zo’n 140 meter diep de grond in gebracht worden. Op deze buizen, de warmtebronnen, worden warmtepompen aangesloten. Als de nieuwe woningen klaar zijn, worden ze verwarmd met deze warmtepompen, die de warmte via de bronnen diep uit de bodem halen. De werkzaamheden voor het boren van de bronnen nemen zo’n 4 à 5 weken in beslag. Volgens planning zouden we hier in de week van 1 maart mee starten, maar hier geldt dat de beschikbaarheid van de boorinstallatie bepalend is. Dit is ook afhankelijk van het weer van de afgelopen weken; als de installatie toen op een ander project in Nederland stilstond, moet dat eerst afgemaakt worden voordat hij verplaatst kan worden naar het project in het Rode Dorp. Als de warmtebronnen in de grond zitten, kunnen we starten met het aanbrengen van de funderingspalen. Dit is voor ons als bouwer altijd een bijzonder moment, waarmee de bouw officieel start. We gaan dan echt opbouwen! De overlast die u van deze beide werkzaamheden kunt verwachten, bestaat vooral uit het geluid van draaiende machines. Omdat de palen de grond in geboord worden in plaats van geheid, zit u gelukkig niet wekenlang in de herrie van de bekende doffe klappen van een heistelling. Ook komen er veel minder trillingen vrij bij het aanbrengen van de boorpalen.

De routes voor het vrachtverkeer wijzigen vanaf de officiële start van de bouw
Om de overlast voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken, én om uw buurt zo veilig mogelijk te houden, verandert de route van het vrachtverkeer vanaf het moment dat de bouw officieel start (vanaf het boren van de funderingspalen). Hierover informeren wij u in een apart nieuwsbericht op deze website.