Twee extra drempels in de Jan Nieuwenhuijzenstraat

 

Omdat er door sommige automobilisten erg hard wordt gereden door de wijk, hebben wij op verzoek van de bewoners van de Jan Nieuwenhuijzenstraat twee nieuwe drempels aangebracht. Deze drempels liggen in het verlengde van de brandgangen. Regelmatig rennen kleine kinderen de weg op vanuit een brandgang en het kan grote gevolgen hebben als een automobilist te hard door de straat rijdt en niet snel genoeg kan remmen.

Er mag in een woonerf slechts stapvoets worden gereden en dat geldt ook voor deze straat. Daarnaast zorgt het harde rijden voor onnodige overlast en onveilige situaties. Wij krijgen hier veel klachten over vanuit de buurt.

Voor de mensen hard rijden omdat ze bang om te laat bij hun afspraak te zijn: vertrek iets eerder. En voor de mensen die het stoer vinden om hard door de straat te rijden: dat is het niet. Laten we samen zorgen voor een veilige en rustige wijk.