Routes bouwverkeer veranderen vanaf start van de nieuwbouw

Routes bouwverkeer veranderen vanaf start van de nieuwbouw

De route voor het bouwverkeer van en naar onze bouwplaats, is in nauw overleg met de gemeente Alphen aan den Rijn vastgesteld. Tijdens de sloop van de oude woningen reed het vrachtverkeer via de Tolstraat, Emmalaan, Jan Nieuwenhuijzenstraat en terug. Deze route werd aangehouden omdat de gemeente om veiligheidsredenen had bepaald dat een deel van de Jan Nieuwenhuijzenstraat en Karel Doormanstraat verboden waren voor bouwverkeer. Dit in verband met de aanwezigheid van basisschool Groen van Prinsterer, speeltuin Kindervreugde en Kinderdagverblijf Minoes.

De route voor het bouwverkeer verandert vanaf het aanbrengen van de palen
Omdat wij de overlast voor de wijk zo veel mogelijk willen beperken, zijn wij met de gemeente in gesprek geweest om te bekijken of er écht geen andere mogelijkheden zijn. Uit dit gesprek is gekomen dat de route voor het bouwverkeer verandert vanaf het moment dat gestart wordt met het aanbrengen van de funderingspalen. Dit is het moment dat de bouw officieel start. Zie ook dit nieuwsbericht over de komende werkzaamheden.

Door de inzet van veiligheidsmaatregelen is een andere route mogelijk
Door het invoeren van enkele veiligheidsmaatregelen, mogen vanaf dat moment de vrachtwagens via de Jan Nieuwenhuijzenstraat aanrijden, en rijden ze alleen ‘terug’ via de route Jan Nieuwenhuijzenstraat, Emmalaan, Tolstraat. Dus alle verkeer in één richting, zie ook het kaartje hieronder.

De volgende veiligheidsmaatregelen worden vanaf de officiële start van de bouw ingevoerd:

  • Wij gaan werken met ‘venstertijden’ voor de basisschool. In deze venstertijden zullen wij niet met vrachtverkeer in de Jan Nieuwenhuijzenstraat rijden. De venstertijden zijn tussen 08:00 en 09:00 uur in de ochtend, en tussen 15:00 en 16:00 uur in de middag.
  • De bouwroute wordt eenrichtingsverkeer. Dit halveert het aantal verkeersbewegingen in de Jan Nieuwenhuizenstaat, en ook in de Emmalaan en Tolstraat. Voorafgaand aan het ingaan van deze aangepaste route, plaatsen we verkeersborden om het bouwverkeer de weg te wijzen.
  • We richten een ‘wachtlocatie’ in buiten de wijk, waar vrachtverkeer kan wachten tot de portier hen oproept om via de Jan Nieuwenhuijzenstraat naar de bouwplaats te komen.
  • We zetten een portier in, die de vrachtwagens op de Jan Nieuwenhuijzenstraat begeleidt naar de ingang van de bouwplaats, als zij het sein hebben gekregen dat ze naar de bouwplaats mogen komen.

Door deze maatregelen is het mogelijk de route voor het bouwverkeer aan te passen. Wij hopen hiermee de overlast voor u als omwonende zo veel mogelijk te beperken.