Reconstructie Fase A1 gereed

Reconstructie Fase A1 gereed

Afgelopen week zijn de reconstructiewerkzaamheden in fase A1 afgerond. Het nieuwe riool ligt erin in de Mauritsstraat en in het noordelijke deel van de Grijpensteinstraat en de nieuwe straat ligt erin. Alleen de plantvakken zijn nog leeg, maar in het najaar komt hier de beplanting in. De straten zijn nu woonerf geworden en de bestrating ligt op één niveau. Voor de bestrating is gekozen voor een klinker met een roodkleur, als verwijzing naar de naam van het ‘Rode Dorp’.

Binnen een woonerf:

  • Mogen voetgangers de gehele breedte van de straat benutten om te lopen en te spelen.
  • Mag niet sneller dan 15 kilometer per uur gereden worden.
  • Mag alleen geparkeerd worden op de daarvoor aangewezen plaatsen.

 

Tevredenheid

Wij wensen u veel leefplezier in uw nieuw ingerichte wijk. Ook zouden wij graag van u willen weten of u nog opmerkingen of verbeterpunten heeft waar wij van kunnen leren. Binnenkort ontvangt u van ons een enquête waarmee wij willen peilen wat uw ervaringen zijn geweest en hoe tevreden u bent met het resultaat. Hopelijk wilt u hier aan meewerken.