Reconstructie Fase A gereed!

Reconstructie Fase A gereed!

Wij zijn erg blij te kunnen vertellen dat de eerste fase van de reconstructie eindelijk gereed is! Het oude riool is in dit gedeelte van de wijk helemaal vervangen en de straten zijn opnieuw ingericht.

We hebben tijdens het proces van participatie, ontwerp en uitvoering goed kunnen ontdekken wat de wensen van de bewoners zijn en hoe de ontwerp-idee├źn uitpakken in de praktijk. Soms hebben we wat dingen moeten aanpassen in de nieuwe situatie, zoals het meer zichtbaar maken van parkeerplaatsen of het toevoegen van een extra verkeersdrempel. De lessen die wij in deze fase hebben geleerd nemen wij weer mee naar de volgende fasen, zodat wij continue blijven leren en verbeteren.

De wijk wordt voor het grootste gedeelte ingericht als woonerf, en dit is alvast goed in fase A te zien aan de inrichting van de straten en de bebording. Een woonerf betekent het volgende voor u:

  • Je mag op een erf alleen stapvoets rijden.
  • Je mag je auto op een erf alleen op plekken parkeren die als parkeerplaats zijn gemarkeerd.
  • Het erf is een plek voor kinderen, voetgangers en fietsers.
  • Wanneer je het erf verlaat moet je voorrang verlenen aan alle andere verkeersdeelnemers.

Met het gereedkomen van Fase A is kunt u zich al een beetje voorstellen hoe de hele wijk er straks uit zal komen te zien. Met de nieuwe inrichting frist de wijk op en wordt deze toekomstbestendig en kindvriendelijk gemaakt. De nieuwe bestrating geeft een rustige aanblik en de roodgekleurde stenen sluiten goed aan bij de identiteit van het Rode Dorp. Ons bouwteam is erg tevreden met het resultaat en wij hopen u ook!