Proef piepschuim als trillingsdemper in fase A

Bij de reconstructie van het Rode Dorp worden in fase A als proef piepschuimplaten (EPS) langs de gevels van de woningen toegepast. Hiermee willen wij onderzoeken of wij de door de werkzaamheden opgewekte (bouw)trillingen kunnen dempen. Uit onderzoek is gebleken dat het mogelijk is om circa. 45% demping te realiseren met het aanbrengen van EPS-platen langs gevels. De EPS-platen hebben een dikte van 6 cm en een hoogte van 80 cm. De belangrijkste oorzaak van trillingen tijdens de werkzaamheden zijn het ontgraven van de rioolsleuven, het verwijderen van de buizen en putten en het aanvullen en verdichten van de sleuven. Om trillingen tijdens de uitvoering te beperken zal Heijmans de werkzaamheden, naast de proef met de EPS-platen, zoveel als mogelijk met licht materieel uitvoeren. De EPS-platen worden na gereedkomen van de werkzaamheden niet verwijderd. De praktijk zal moeten uitwijzen of het effect van trillingsdemping na realisatie ook voor de langere termijn merkbaar is.