Piek in werkzaamheden Rode Dorp

Piek in werkzaamheden Rode Dorp

 

Het is voor u als bewoner nu heel goed te merken dat er veel werkzaamheden tegelijk plaatsvinden in het Rode Dorp. Als we kijken naar de verschillende werkzaamheden in de wijk, dan zien we dat dit de activiteiten zijn op dit moment:

  • ERA Contour is binnen de bouwhekken gestart met de nieuwbouw van fase 1.
  • Heijmans is in fase A bezig met het vervangen van het riool en het dichtstraten van de delen waar het riool al is vervangen.
  • Van Voskuilen vervangt verspreid in de wijk verouderde gasleidingen in opdracht van Liander.
  • Van Voskuilen vervangt in opdracht van Liander de middenspanningsleidingen en de openbare verlichting.
  • Van Voskuilen vervangt in opdracht van Oasen de waterleidingen.

De transporten voor al deze werkzaamheden rijden overwegend via de Tolstraat, Emmalaan en de Jan Nieuwenhuijzenstraat. In kleinere transporten worden materialen verder de wijk in gebracht, naar de plek waar uitgevoerd wordt. Wij zien dat al deze activiteiten en transportbewegingen veel druk leggen op de wijk. Daar waar mogelijk proberen wij de werkzaamheden zo af te stemmen en in te plannen zodat deze goed gespreid plaatsvinden.

 

Werkvolgorde

De aanpak van de verschillende werkzaamheden in het Rode Dorp zijn “kort en hevig”. Dit betekent dat wij met alle uitvoerende partijen gezamenlijk de werkzaamheden zo kort mogelijk achter elkaar laten lopen en zoveel mogelijk in elkaar laten grijpen.  De werkzaamheden in de openbare ruimte gebeuren zo efficiënt mogelijk en achtereenvolgend (in een treintje). De kabels- en leidingenwerkzaamheden moeten vooruitlopend op de werkzaamheden van Heijmans worden uitgevoerd. Wij willen namelijk zoveel mogelijk voorkomen dat de nieuwe straat opnieuw moet worden opengemaakt. Soms kunnen we niet voorkomen dat de werkzaamheden van bovenstaande partijen zich concentreren in een relatief klein deel van de wijk (zoals momenteel het geval is).

 

Bereikbaarheid hulpdiensten

Wij horen van sommige bewoners dat ze bezorgd zijn over de bereikbaarheid voor de hulpdiensten. Er is vanuit Heijmans regelmatig afstemming hierover met de gemeente en met de hulpdiensten. Wij houden ons in onze uitvoering aan de voorwaarden die vanuit de hulpdiensten gesteld zijn. De gemeente kijkt hier goed in mee, want voor ons allemaal geldt dat veiligheid boven alles gaat.

 

Begrip voor elkaar

Wij realiseren ons hoe vervelend de situatie voor u moet zijn. U woont en leeft in deze wijk en u zit dagelijks tussen de opgebroken en afgesloten straten. Er is een tekort aan parkeerplaatsen en er staan regelmatig spullen van de aannemers in uw straat opgeslagen. Wij doen oprecht ons best om het zo leefbaar mogelijk te houden, maar dit valt niet altijd mee. Wij doen een beroep op uw geduld en hopen op begrip voor onze werkwijze. Hopelijk ziet u ook dat uw wijk steeds verder opknapt en u er een mooiere wijk voor terugkrijgt.