Ondergrondse containers

Ondergrondse containers De Ruijterstraat

 

Met de herinrichting van wijk worden sommige ondergrondse containers ook meegenomen in de uitvoering. Zolang Heijmans aan het werk is in de straat kan geen gebruik worden gemaakt van de ondergrondse containers. U kunt uw afval brengen naar een ondergrondse container elders in de wijk.

De gemeente heeft onderzocht op welke loopafstand de containers liggen en wat het gebruik is van de containers. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek is een optimalisatie gemaakt van het aantal en de ligging. Dit betekent voor nu dat de ondergrondse container tegenover de supermarkt enkele meters wordt verplaatst. In de nieuwe situatie komt deze wat dichter bij de ingang van de supermarkt te staan. De container in de Ruijterstraat aan de zijde Hugo de Grootstraat komt volledig te vervallen.  In de bijgevoegde afbeelding ziet u de wijzigingen.