Netjes parkeren in de wijk

Netjes parkeren in de wijk

Vorige week is de definitieve bebording aangebracht in het nieuw ingerichte deel van de wijk (Fase A). Dit betekent dat handhaving actief kan optreden wanneer foutgeparkeerd wordt. En dit gebeurt regelmatig, zoals bijvoorbeeld in de foto bij dit bericht te zien is, waarbij een auto bovenop een plantvak geparkeerd staat.

In het Rode Dorp is de parkeerdruk hoog. Ondanks dat wij in het ontwerp echt de ruimte hebben gezocht voor het realiseren van extra parkeerplaatsen blijft dit een probleem. Dat betekent echter niet dat bewoners buiten de formele parkeerplaatsen mogen parkeren.

Gevolgen van foutparkeren

Foutparkeren betekent, naast kans grote kans op een boete voor de eigenaar van de auto, vaak ook overlast voor andere bewoners of gebruikers van de straten. Hulpdiensten worden belemmerd of geblokkeerd, mensen kunnen brandgangen niet goed verlaten, weggebruikers (dus ook kinderen en mindervaliden) kunnen niet goed passeren en de rijbaan wordt smaller en overzichtelijker.

Geef het goede voorbeeld!

Wij doen een beroep op het goede gedrag van alle bewoners. Probeer als het kan de auto netjes in de parkeervakken te parkeren, misschien met gevolg dat u een stukje van en naar de woning moet lopen. Een fijne leefomgeving begint echt bij uzelf!