Jan Nieuwenhuijzenstraat deels afgesloten

De 52 huurwoningen die in fase I gesloopt worden, staan sinds enkele dagen leeg. De asbestinventarisaties in deze woningen zijn in volle gang. Daarnaast verwijderen de nutsbedrijven op dit moment de gas-, elektra- en watermeters. Naar verwachting worden de laatste bouwhekken op vrijdag 25 september geplaatst rondom de te slopen woningen. Deze hekken worden echter op een iets andere wijze geplaatst dan eerder gecommuniceerd, in verband met de veiligheid van de omwonenden. Wij lichten dit graag kort toe.

 

Jan Nieuwenhuijzenstraat eerder afgesloten voor verkeer

In een eerder bericht op deze website gaven wij aan ernaar te streven om de openbare wegen zoveel mogelijk open te houden in de periode van de asbestinventarisatie en van de voorbereidende werkzaamheden voor de sloop. Al snel bleek echter dat in de Jan Nieuwenhuijzenstraat een verlaten gebied ontstond waar de jeugd zich tot laat in de avond ophield. Direct omwonenden gaven aan zich onveilig te voelen in deze situatie.

Om die reden is besloten dat de Jan Nieuwenhuijzenstraat, tussen de Emmalaan en de Grijpensteinstraat, eerder wordt afgezet dan gepland. Dit betekent dat dit deel van de Jan Nieuwenhuijzenstraat niet meer toegankelijk is voor het verkeer.

Vanaf vrijdag 25 september ziet de situatie er dan als volgt uit:

Kort voordat de sloopwerkzaamheden van start gaan, worden ook de Grijpensteinstraat en het deel Jan Nieuwenhuijzenstraat tot aan de Goeman Borgesiusstraat, afgezet. Tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden ziet de situatie er als volgt uit: