Graven proefsleuven archeologisch onderzoek

Het is goed mogelijk dat de oude Romeinse handelsroute (de Limesweg) vroeger door het Rode Dorp heeft gelopen. Bij het verrichten van graafwerkzaamheden kunnen resten van nederzettingen uit de Romeinse tijd worden teruggevonden worden in de ondergrond. Omdat zowel ERA Contour als Heijmans graafwerkzaamheden zullen uitvoeren, geldt voor allebei dat er onderzoek moet worden gedaan naar deze archeologische resten. Dit hoeft alleen op de plekken waar de handelsroute gelopen zou kunnen hebben. Door middel van vooronderzoek is bepaald welke plekken dit zijn.

Omdat wij niet willen dat dit archeologisch onderzoek plaatsvindt tijdens onze graafwerkzaamheden onderzoeken wij al ruim van tevoren. Dit onderzoek gebeurt door middel van het graven van proefsleuven. Dit gebeurt met een kraan en dit wordt op 5, 6 en 7 januari uitgevoerd door archeologisch onderzoeksbureau Transect. Mochten er inderdaad archeologische vondsten worden gedaan, dan is dit op tijd bekend bij ons. Met deze aanpak lopen wij minder risico op vertraging in onze planning en wij kunnen op tijd maatregelen treffen.