Fase I sloop en nieuwbouw gaat van start

Fase I van sloop en nieuwbouw gaat van start

Uw wijk krijgt de komende jaren een flinke opknapbeurt. De gemeente Alphen aan den Rijn richt samen met Heijmans de openbare ruimte opnieuw in. Tegelijkertijd gaan Woonforte en ERA Contour aan de slag met de huurwoningen in uw buurt. Tot en met 2024 bouwen wij 172 nieuwe, energiezuinige huurwoningen die klaar zijn voor de toekomst. Het sloop- en nieuwbouwproject wordt in drie fases uitgevoerd. En de eerste fase start binnenkort.

 

Fase I

Wij beginnen met de eerste 52 woningen aan de Brittenruststraat, Jan Nieuwenhuijzenstraat, Goeman Borgesiusstraat en de Grijpensteinstraat. Vanaf begin september vindt in elke huurwoning die leeg komt, een asbestinventarisatie plaats. Half september verlaten de laatste huurders in dit stukje Rode Dorp hun woning. Kort daarna worden rondom de leegstaande woningen hekken geplaatst en worden de gas-, elektra- en watermeters verwijderd. Aansluitend starten de voorbereidingen voor de sloopwerkzaamheden. Is bij de inventarisatie asbest aangetroffen in een woning, dan wordt dit eerst vakkundig verwijderd en afgevoerd. Naar verwachting starten de sloopwerkzaamheden in de eerste helft van oktober. KJELD Sloop & Asbest uit Alphen aan den Rijn voert de werkzaamheden uit.

 

Wat betekent dit voor u?

Half september plaatst KJELD Sloop & Asbest hekken rondom de leegstaande woningen. Zo wordt het werkterrein zichtbaar. Tijdens de asbestinventarisatie en de voorbereidende werkzaamheden voor de sloop, ziet het werkterrein er als volgt uit:

In deze periode proberen wij de openbare wegen zoveel als mogelijk open te houden voor het doorgaande verkeer. Om het gemeentemeubilair te verwijderen en om ons materieel aan te voeren, worden de wegen soms tijdelijk afgesloten. Om voldoende afstand te houden tussen de sloopwerkzaamheden en de openbare weg, gebruiken wij enkele parkeerplaatsen aan de Goeman Borgesiusstraat en de Brittenruststraat. Dit blijft zo tot het einde van de bouwwerkzaamheden.

Kort voordat de sloopwerkzaamheden starten – naar verwachting in de eerste helft van oktober – sluiten wij de Grijpensteinstraat en de Jan Nieuwenhuijzenstraat volledig af voor het doorgaande verkeer. Op de Goeman Borgesiusstraat en de Brittenruststraat komen op enkele plaatsen bouwhekken over de lengte van de rijbaan. Daarmee komt een aantal parkeerplaatsen aan de Brittenruststraat te vervallen. Deze keuze is gemaakt, om ervoor te zorgen dat de voordeuren van de woningen aan deze straat goed bereikbaar blijven voor de hulpdiensten. Deze (gedeeltelijke) wegafsluitingen blijven ook van kracht tijdens de bouw van de nieuwe woningen. De plattegrond ziet er dan als volgt uit:

 

Planning in het kort

Vanaf begin september Asbestinventarisatie in elke huurwoning die leeg komt in fase I
Vanaf begin september Bouwkundige opnames bij:
– direct omwonenden van de bouwplaats
– direct omwonenden van de aanrijroute van het vrachtverkeer
– bewoners in het eerste werkgebied van Heijmans
Begin september Parkeerverbodsborden plaatsen op de parkeerplaatsen die binnen de hekken van de bouwplaats vallen
Half september Woningen fase I zijn leeg
Half september Hekken plaatsen rondom de woningen
Begin oktober Oefening politie in de leegstaande woningen
Eerste helft oktober Afsluiting Grijpensteinstraat en Jan Nieuwenhuijzenstraat
Eerste helft oktober Start sloopwerkzaamheden

Deze planning is afhankelijk van de verleende sloop-en omgevingsvergunning.