Extra drempel in de Karel Doormanstraat

Extra drempel in de Karel Doormanstraat

 

De Karel Doormanstraat is momenteel een drukke straat, waar veel wordt geparkeerd, kinderen worden afgezet bij het kinderdagverblijf en kinderen naar de speeltuin gaan. Ook rijdt bouwverkeer via de Jan Nieuwenhuijzenstraat en de Tolstraat, waarbij de Karel Doormanstraat wordt gekruist. De druk op de straat is groot en bewoners maken zich zorgen over de veiligheid en de leefbaarheid.

Wij doen wat mogelijk is om de druk te verlichten. Er staan waarschuwingsborden en onze chauffeurs rijden stapvoets en krijgen veiligheidsinstructies. Afgelopen week hebben we – op verzoek van de omwonenden – een extra drempel aangebracht ter hoogte van de huidige ingang van de speeltuin. Hopelijk zorgt dit ervoor dat er rustiger wordt gereden en beter wordt opgelet. Wij roepen u als bewoner ook op om voorzichtig te zijn als u deze straat passeert, uw kind hier afzet of uw auto parkeert. En houdt ook rekening met de bewoners uit deze straat.