Een nieuwe fase sloop en nieuwbouw is gestart

Fase 1 van de nieuwbouw is afgerond en de bewoners wonen er met veel plezier. In opdracht van Woonforte start ERA Contour nu met fase 2. Wij vertellen u graag hoe de planning van fase 2 er globaal uitziet. 

De sloop van de woningen start met een onderzoek naar de aanwezigheid van asbest
Dat onderzoek wordt sinds mei in alle woningen gedaan en vervolgens start de sloop van de woningen. Dat moet heel zorgvuldig gebeuren. Daarom beginnen we met het verwijderen van het asbest. Daarna wordt er ‘zichtbaar’ gesloopt en verdwijnen de woningen.  Omdat sommige woningen heel dicht bij andere woningen staan die niet gesloopt worden, wordt er soms ‘handmatig’ gesloopt. De planning is dat de woningen in oktober allemaal zijn gesloopt.  

Wanneer de woningen gesloopt zijn, wordt de grond bouwrijp gemaakt
De gemeente zorgt voor de aanleg van leidingen en riool. De bronnen voor de warmtepompen worden geslagen. Daarna begint de aanleg van de funderingen met boorpalen en worden de woningen gebouwd. 

We verwachten dat alle woningen eind 2023 klaar zijn
Vanaf dat moment kunnen ze ook verhuurd worden. Er blijven altijd onzekere factoren zoals een strenge winter, levering van onderdelen en voldoende personeel en dat kan de planning vertragen.   

De situatie op dit moment: erg onrustig in het Rode Dorp 
Helaas is het al weken onrustig in het Rode Dorp. Er is regelmatig brand en er wordt veel vernield. Dat geeft een onveilig gevoel. Het is geen kattenkwaad meer. Vandalen brengen de inwoners van het Rode Dorp serieus in gevaar en velen van u voelen zich niet meer veilig.  U heeft daar dagelijks mee te maken en krijgt misschien het gevoel dat er niets aan wordt gedaan. We leggen u graag uit welke maatregelen er worden genomen en waarom er niet direct wordt gesloopt.  

Dit hebben wij tot nu toe gedaan  

  • Er zijn containers neergezet voor grofvuil/huisraad die dagelijks werden geleegd/afgevoerd
  • Iedere lege woning is dichtgetimmerd
  • Er loopt ’s nachts een beveiliger rond
  • Overdag is er een facilitair bedrijf actief die een oogje in het zeil houdt
  • Er zijn bewegingsmelders in de woningen aangebracht om snel te kunnen reageren als een woning betreden wordt door onbevoegden
  • Het binnenterrein tussen de te slopen woningen is eerder afgezet met bouwhekken, en inmiddels zijn de permanente bouwhekken geplaatst

Extra maatregelen  
Nadat alle bewoners verhuisd zijn, hebben we nog de volgende acties ondernomen. Hierbij hebben wij ook geluisterd naar de wensen en ideeën van omwonenden: 

  • De bouwhekken worden dagelijks gecontroleerd door de beveiliging. Alle materialen en grofvuil op straat wordt opgeruimd. Op het bouwterrein vinden we ook brandbare spullen. Die worden allemaal opgeruimd.
  • Er zijn camera’s geplaatst die verbonden zijn met een meldkamer die contact heeft met de beveiliging.
  • Politie, BOA’s en handhavers controleren vaker het gebied, dit na een crisisoverleg met de gemeente, politie en de burgemeester
  • Handhavers van de gemeente rijden extra rondes, ruimen spullen op en vragen bewoners die losse, brandbare spullen hebben liggen, om deze weg te halen en de politie geeft hoge prioriteit aan meldingen uit het Rode Dorp.

Ziet u iets verdachts? Schakel dan de hulpdiensten in
Bel 112 als er mensen over de hekken klimmen, er brand wordt gesticht of als er iets anders gebeurt dat niet in de haak is. U helpt de hulpdiensten en ons door het maken van foto’s of filmpjes en deze te versturen naar de politie. Uiteraard alleen als uw eigen veiligheid hierbij niet in gevaar komt! Laat geen grofvuil op straat staan, gooi niets over de hekken en gooi geen grofvuil of andere brandbare materialen op straat. Alvast ontzettend bedankt voor uw medewerking.

We houden u op de hoogte via deze website
Hierop plaatsen we regelmatig updates over wat er gebeurt rondom de sloop en nieuwbouw. Ook kunt u op deze website informatie lezen over de reconstructie van de openbare ruimte, die Heijmans in opdracht van de gemeente uitvoert. Op de website kunt u zich aanmelden voor de nieuwsberichten, zodat u altijd als eerste op de hoogte bent. Heeft u vragen? Dan kunt u via het contactformulier op de website contact opnemen met het projectteam van het Rode Dorp.