Bouwverkeer in het Rode Dorp

Nu zowel Heijmans voor de gemeente en ERA Contour voor Woonforte aan het werk is, rijdt er veel vrachtverkeer bij u in de wijk. Wij vertellen u graag hoe de bouwroutes lopen zodat u weet wat u kunt verwachten.

Zo rijdt het bouwverkeer van ERA Contour
ERA Contour bouwt voor woningcorporatie Woonforte 47 nieuwe woningen aan de Jan Nieuwenhuijzenstraat, Brittenruststraat en de Goeman Borgesiusstraat. De bouwroute loopt in één route door het Rode Dorp vanaf de Prins Bernhardlaan over de Jan Nieuwenhuijzenstraat naar de ingang van de bouwplaats. Vanaf de uitgang van de bouwplaats rijdt het vrachtverkeer via de andere kant van de Jan Nieuwenhuijzenstraat, rechtsaf naar de Emmalaan, en via de Tolstraat weer terug naar de Prins Bernhardlaan. Al het bouwverkeer van ERA Contour rijdt in één richting. Deze route wordt vanaf maandag 12 april aangehouden omdat er vanaf dat moment een portier aanwezig is die het vrachtverkeer over de Jan Nieuwenhuijzenstraat langs de Groen van Prinstererschool naar de bouwplaats begeleidt. Wel werkt Heijmans in de week van 12 april nog aan de Emmalaan. Op dat moment loopt de bouwroute van ERA Contour tijdelijk anders.

Veiligheid voor alles
Om de straat veilig te houden voor de kinderen, werkt ERA Contour met een portier en met zogenoemde venstertijden. Dit zijn momenten waarop het vrachtverkeer niet door de Jan Nieuwenhuijzenstraat rijdt. De venstertijden zijn tussen 08:00 en 09:00 uur in de ochtend, omdat dan de leerlingen naar school gaan of gebracht worden. Buiten de wijk is een ‘wachtlocatie’, waar vrachtverkeer kan wachten tot de portier hen oproept om naar de bouwplaats te komen.

De bouwroute van Heijmans
Heijmans werkt aan de wegen, vervangt de riolering en richt de straten opnieuw in. Zij hebben de wijk verdeeld in fases en werkvakken. De route van de vrachtwagens loopt via de Tolstraat en de Emmalaan. De materialen worden gelost op het depot aan de Emmalaan bij de Albert Schweitzerbrug of aan de rand van een fase. Daarna brengt Heijmans het materiaal verder naar het werkvak. Soms worden materialen tijdelijk opgeslagen in de buurt van het werkvak waar wordt gewerkt. Het is mogelijk dat u machines van Heijmans door uw straat ziet rijden, omdat die straat op dat moment de meest logische route is naar het werkvak. Het gaat dan om kleinere transporten die zich met lage snelheid door de wijk verplaatsen.

Uitzonderingen zijn altijd mogelijk
Het kan gebeuren dat er door omstandigheden wordt afgeweken van deze basisroutes. Dit gebeurt uiteraard alleen wanneer er geen andere mogelijkheid is. ERA Contour en Heijmans doen er alles aan om die situaties te voorkomen. Op het andere vrachtverkeer in de wijk, bijvoorbeeld de vuilniswagen of andere laders of lossers, hebben de twee bedrijven geen invloed.