Bodemsanering sloopgebied Woonforte

Bodemsanering sloopgebied Woonforte

Aansluitend aan de sloopwerkzaamheden van Woonforte vindt in een gedeelte van het gesloopte gebied een bodemsanering plaats. Het te saneren gebied bevindt zich rondom de voormalige Yogastudio, Noordzijde Jan Nieuwenhuijzentraat en Grijpensteinstraat. Bij de bodemsanering wordt verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd. Aansluitend hierop wordt schone grond aangebracht in de ontgraving.

Woensdag 17 februari is gestart met deze werkzaamheden. De werkzaamheden vinden plaats tussen 07:30 uur ’s ochtends en 17.00 uur ’s middags en duren ongeveer 2 weken. De uitvoering gebeurt door de firma Weld. Weld is onderdeel van Kjeld, het bedrijf dat de sloop van de woningen heeft uitgevoerd.

Het kan zijn dat deze werkzaamheden geluids- en/of trillingsoverlast veroorzaken. U kunt deze overlast bij ons melden via deze website.