Bodemonderzoek rioolsleuven

Op dinsdag 15 december wordt grondonderzoek uitgevoerd. Met dit onderzoek wordt gecontroleerd welke kwaliteit grond in de huidige rioolsleuven aanwezig is. Dit betekent dat op verschillende plekken een deel van de bestrating wordt verwijderen en grondmonsters worden genomen. Hierna worden de gaten aangevuld en de bestrating wordt terug aangebracht.