Barbecue Fase A

Barbecue Fase A

 

Fase A is bijna afgerond. Om dit te vieren hebben wij voor alle bewoners van fase A op 30 september jl. bij speeltuin Kindervreugd een barbecue gehouden. Ondanks een week van regen bleef het gelukkig droog op deze dag. De vrijwilligers van de speeltuinvereniging hadden erg hun best gedaan met het voorbereiden van de avond, waarbij flink is uitgepakt methet eten, drinken en gezellige muziek.

Als gevolg van Corona is het meeste contact met bewoners digitaal of via de telefoon geweest, waardoor het voor het bouwteam extra leuk was om de aanwezige bewoners te kunnen ontmoeten. Er ontstonden tijdens de barbecue goede gesprekken tussen de aanwezige bouwteamleden en de bewoners. Hierdoor is meer (wederzijds) begrip ontstaan over de aanpak en het verloop van de reconstructie en de beleving vanuit de buurt.

Wij hopen de afronding van iedere nieuwe  fase op een vergelijkbaar feestelijke manier te kunnen vieren. Dit was wat ons betreft alvast een succesvolle eerste keer!