Willem de Zwijgerlaan en Prinses Irenelaan (deels) afgesloten vanaf 24 juni

 

De komende twee maanden (24 juni t/m 23 augustus 2024) wordt gewerkt in fase 2. Deze fase ligt in de Willem de Zwijgerlaan. Als gevolg van deze werkzaamheden worden de Prinses Irenenlaan (deels) én de Koningin Julianabrug afgesloten. Dit is eerder deze maand ook met u gedeeld via de media. 

 

Wat gaan we doen?

Op dit moment wordt het riool aangelegd tussen de Tolstraat en de Willem de Zwijgerlaan. Ook plaatsen we komende maandag (24 juni 2024) een grote rioolput. Vanwege extra voorbereidende werkzaamheden starten we komende maandag eenmalig al om 6.00 uur in de ochtend. Vanaf dat moment sluiten we de Willem de Zwijgerlaan en de Prinses Irenelaan ook af. Dit betekent dat deze wegdelen niet meer toegankelijk voor verkeer, met uitzondering van fietsers. 

In de afbeelding hieronder is te zien waar gewerkt wordt en wat dit betekent voor het verkeer. De paarse vlakken geven weer waar het werkvak ligt en de zwarte arcering laat zien welke delen van de kruising zijn afgezet (niet toegankelijk voor verkeer). De rode pijlen geven aan waar het autoverkeer de kruising kan passeren en de groene lijnen zijn de routes voor de fietsers. Heijmans is in deze fase op twee plekken tegelijkertijd aan het werk, namelijk in de Tolstraat (onderdeel van de reconstructie in het Rode Dorp) en in de Willem de Zwijgerlaan. 

 

 

Verkeersoverlast

De zomerperiode gebruiken wij om het riool op de kruising Willem de Zwijgerlaan – Prins Bernhardlaan te vervangen, omdat dit vanuit verkeersoogpunt de rustigste periode is. Helaas moet als gevolg van de afsluiting op de Willem de Zwijgerlaan ook de Koningin Julianabrug dicht (sorry…). Deze afsluiting duurt in ieder geval tot het einde van de zomervakantie (21 augustus 2024). De kruising blijft via de Prins Bernhardlaan in noord-zuidrichting – Amsterdam-Leiden richting centrum en vice versa – wel open voor verkeer. 

Uitgebreidere informatie over de achtergrond van deze werkzaamheden is te lezen via deze link: https://www.rodi.nl/alphenaandenrijn/nieuws/395883/rode-dorp-krijgt-toekomstbestendige-rioolaansluiting.

 

Totaalplanning en fasering van de werkzaamheden kruising Prins Bernhardlaan – Willem de Zwijgerlaan

Hieronder is te zien welke fasen er zijn en wanneer een fase wordt uitgevoerd.

We zijn al sinds mei aan het werk in fase 1 (a en b). Deze fase ligt nog net in het Rode Dorp en tegen de Willem de Zwijgerlaan aan. Vanaf fase 1 gaan we verder met fase 2, en dat is de fase waarin we echt de kruising Prins Bernhardlaan – Willem de Zwijgerlaan op gaan. Deze fase heeft waarschijnlijk de meeste verkeersimpact.

Het werkvak verplaatst zich vervolgens met iedere volgende fase een stukje verder de kruising over, totdat we bij de Prinses Irenelaan belanden (fase 3, 4 en 5). Als laatste werken we in de Ambonstraat, waar we eerst het deel tussen de Willem de Zwijgerlaan en de kruising Ambonstraat uitvoeren (fase 6). Als laatste voeren we de kruising Ambonstraat uit (fase 7). De werkzaamheden zijn (hopelijk) helemaal klaar in november. Het kan namelijk altijd zijn dat we tegenvallers ervaren, bijvoorbeeld als gevolg van extreem weer of pech met leveranties.  


Planning en fasering

Fase 1a en 1b: Riool en verharding vervangen tussen de Tolstraat en de Willem de Zwijgerlaan
Geplande uitvoering: 6 mei t/m 28 juni 2024(wordt nu uitgevoerd)

Fase 2: Riool en verharding vervangen in de Willem de Zwijgerlaan (noord- en zuidzijde)
Geplande uitvoering: 24 juni t/m 23 augustus 2024

Fase 3: Riool en verharding vervangen op de kruising Prins Bernhardlaan (oostzijde)
Geplande uitvoering:
15 juli t/m 2 augustus 2024 (overlap met fase 2)

Fase 4: Riool en verharding vervangen op de kruising Prins Bernhardlaan (westzijde)
Geplande uitvoering: 5 juli t/m 23 augustus 2024 (overlap met fase 2)

Fase 5: Bypass maken bij de Stadhouder, riool en verharding vervangen in de Prinses Irenelaan en aanpassen watergang
Geplande uitvoering: 26 augustus t/m 4 oktober 2024

Fase 6: riool en verharding vervangen in de Ambonstraat 
Geplande uitvoering: 23 september t/m 18 oktober en 4 november t/m 15 november 2024

Fase 7: riool en verharding vervangen kruising Ambonstraat
Geplande uitvoering: 14 oktober t/m 15 november 2024