Veiligheid rondom het werkvak

Veiligheid rondom het werkvak

Wanneer wij bij u in de omgeving aan het werk gaan is het belangrijk om voldoende aandacht te hebben voor de veiligheid. Rondom delen van de werkzaamheden plaatsen wij bouwhekken of afzettingen. Dit doen wij vooral om u als bewoner bewust te maken dat er risico’s aanwezig zijn rondom onze werkzaamheden en om ons werkgebied veilig af te bakenen. Dit geldt zowel voor onze medewerkers, maar ook voor u en bijvoorbeeld uw kinderen.

We vragen u dus ook om een oogje in het zeil te houden als het gaat om veiligheid voor uzelf, uw buurman of buurvrouw en vooral uw kinderen.

De volgende veiligheidsrisico’s kunnen zich voordoen:

  • Aanwezigheid scherpe materialen in de sleuf waar iemand zich aan kan openhalen, zoals oud PVC, gres of beton (snijgevaar).
  • Zachte ondergrond nog zacht, waardoor iemand vast kan komen te zitten (beklemming).
  • Kabels en leidingen in de sleuf die beschadigd kunnen raken (schades).
  • Aanwezigheid vuil materiaal in de sleuf (hygiëne).
  • Hoogteverschillen in het terrein (val en struikelgevaar).

Als aannemer zien wij niet alles. Wij doen om die reden een beroep op u als bewoner, goede buur en ouder om veiligheid in de wijk te waarborgen. Spreek onze omgevingssteward aan en we proberen een probleem zo snel mogelijk ter plaatse op te lossen. Mocht u zien dat er toch mensen zijn die (on)bewust op plekken komen waar dit niet de bedoeling is, dan hopen wij dat u de moeite wilt nemen om deze mensen hierop aan te spreken.