Update uit het Rode Dorp

Update uit het Rode Dorp

De bouw van de nieuwe huurwoningen gaat hard! Misschien heeft u het al gezien tussen de bouwhekken door: de nieuwe woningen zijn van buiten al zo goed als af en de bouwplaats verandert steeds verder naar een echt buurtje! Dat klopt ook wel, want ERA Contour is nu hard bezig om de woningen van binnen verder af te werken. Ook worden de achtertuinen en de bergingen aangelegd. De klankbordgroep van Woonforte  en de eerste nieuwe huurders hebben laatst al een kijkje mogen nemen in de woningen. Het blijft altijd bijzonder, zo’n eerste kijkmoment in een nieuwe woning. In het nieuwe jaar worden alle 47 woningen uit deze eerste fase opgeleverd aan Woonforte. Naar verwachting krijgt de laatste bewoner in maart de sleutel uit handen van Woonforte.

Meer bouwverkeer door de Jan Nieuwenhuijzenstraat
Heijmans is begonnen met de herinrichting van de straten in fase B. De volgorde waarin de straten worden ingericht, is gekoppeld aan de opleverplanning van ERA Contour. Heijmans zorgt er verder voor dat niet over nieuwe bestrating wordt gereden door eigen machines, om te voorkomen dat de nieuwe straat kapotgereden wordt. Deze twee uitgangspunten hebben als consequentie dat de route voor bouwverkeer via de Jan Nieuwenhuijzenstraat zal lopen. De aanvoerroute via de Emmalaan wordt af en toe gebruikt.

Dit betekent dat het bouwverkeer van ERA Contour en Heijmans dezelfde route volgt, waardoor er meer bouwverkeer door de Jan Nieuwenhuijzenstraat zal rijden. Om te voorkomen dat hier tijdens de spits en tijdens de breng- en haalmomenten op school onveilige situaties ontstaan, houden zowel Heijmans als ERA Contour venstertijden aan. Dit betekent dat wij rond die momenten geen transport door de straat laten rijden. Ook ziet de portier van ERA Contour erop toe dat het veilig is rond de ingang van de school.