Terugblik Participatie Fase A Mijn Straat

Participatietraject Fase A

 

Juni jl. is met de bewoners het participatietraject doorlopen van de eerste fase van de reconstructie (Fase A). In eerste instantie was het plan ontstaan, om het ontwerp van de verschillende straten gedurende één avond te presenteren en de feedback van de bewoners te horen, zodat dit als optimalisatie kon worden verwerkt binnen het ontwerp.

Het mooie en verrassende was dat de bewoners enorm bleken te zijn en terecht hun mening gaven over het ontwerp, waardoor deze in meerdere avonden moest worden behandeld. Over betrokkenheid gesproken…

 

1e avond

Onze conclusie na de 1e avond was, dat het gepresenteerde ontwerp onvoldoende aansloot bij de verwachtingen en wensen van de bewoners, ondanks dat de tijdens Mijn Buurt opgehaalde informatie als basis was gebruikt. Onze focus lag immers vooral op het toevoegen van een maximaal aantal parkeerplaatsen en op veiligheid, maar dit bleek in de ogen van de bewoners te veel ten koste te gaan van andere waardevolle kenmerken van de straten. Daarop hebben wij besloten een 2e en een 3e avond te organiseren om dit uitgebreider met de bewoners te bepreken.

 

2e avond

Tijdens de 2e avond zijn een aantal straten die in de 1e avond nog niet aan de beurt waren gekomen alsnog gepresenteerd, en alle reacties zijn opgehaald. Het was een mooie uitwisseling van kennis en beleving. Heel duidelijk was dat de bewoners het karakter van de straat terug willen zien in het nieuwe ontwerp en dat de parkeercapaciteit hier toch ondergeschikt aan dient te zijn. Ook waren er zorgen over een mogelijke verslechtering van de verkeersveiligheid. Doordat de meeste straten als woonerf worden ingericht, met rechte twee-richtingswegen en langsparkeren, ontstond namelijk de zorg dat dit zou kunnen uitlokken tot harder rijden. Op dit moment zorgt de kenmerkende slinger in de straten ervoor dat bestuurders automatisch langzamer rijden. Ook biedt deze slinger de mogelijkheid om de sociale ontmoeting op straat meer te versterken door zitjes en groen toe te passen. Dit waren waardevolle punten voor ons om terug mee te nemen naar de tekentafel en opnieuw een integrale afweging van alle issues te maken. Overigens is door de gemeente ook uitgelegd wat de kenmerken een woonerf zijn, en dit juist meerwaarde gaat brengen op het gebied van veiligheid.

 

3e avond

Op de 3e avond hebben wij een aangepast ontwerpvoorstel voor Fase A gepresenteerd, waarin wij helder en transparant hebben aangeven welke wensen en opmerkingen door de bewoners zijn opgemerkt en welke hiervan verwerkt konden worden. Ook zijn er een aantal ontwerpvarianten gepresenteerd voor enkele straten waaruit de bewoners konden kiezen. Voor de meeste straten geldt nu dat er een slinger terugkomt, maar wel in aangepaste vorm. Niet in alle wensen konden wij tegemoetkomen, vooral vanwege verschillende verkeerstechnische eisen en vanwege de eisen aan de ondergrondse infra. Hier kan helaas niet van worden afgeweken. De reacties van de bewoners waren deze keer overwegend positief. Op een paar punten na konden de bewoners zich vinden in het gepresenteerde ontwerp voor hun straat.

 

Samen slimmer en sterker!

Wij kijken terug op een heel nuttig en waardevol participatietraject en wij zijn nog steeds verrast over de grote betrokkenheid van de bewoners. De informatie die wij hebben ontvangen was uitgebreid en heel nuttig. Dankzij deze participatie zijn we uitgekomen op een ontwerp waar zowel wij als bouwteam als ook de bewoners tevreden over zijn.