Het Schadeloket

Het Schadeloket

 

Het Rode Dorp krijgt een flinke opknapbeurt. Het sloop- en nieuwbouwproject van woningcorporatie Woonforte wordt in 3 fases uitgevoerd. Fase 1 is afgerond en inmiddels is fase 2 in uitvoering. De gemeente voert tegelijkertijd groot onderhoud uit aan de openbare ruimte in het Rode Dorp. Voor de reconstructie zijn fase A en B afgerond en is fase D/D+ in uitvoering. Zo wordt de riolering vervangen, worden de straten weer opgehoogd en voorzien van nieuwe bestrating en openbare verlichting.

 

Vooropname door Hanselman Groep

Voordat met de werkzaamheden is gestart, is bij u als omwonende een bouwkundige vooropname uitgevoerd door de firma Hanselman Groep. Een bouwkundige vooropname is een opname door middel van foto’s en tekst van alle aanwezige bouwkundige gebreken aan een pand (woning) of object. Hanselman Groep is marktleider in Nederland op het gebied van bouwkundige opnames. De deskundige en objectieve opname-experts hebben de al aanwezige schades in de woning geïnventariseerd, omschreven en gefotografeerd. Deze informatie is in een uitgebreid rapport vastgelegd. Dit rapport kan door u worden gebruikt als bewijsstuk om een discussie over een schade(claim) achteraf te voorkomen.  

 

Schade geconstateerd?

Het kan zijn dat u schade constateert aan uw woning. Dat is natuurlijk heel vervelend. Mocht een van onze partijen bij u in de buurt aan het werk zijn en heeft u het vermoeden dat de schade veroorzaakt kan zijn door de sloop- nieuwbouw- of reconstructiewerkzaamheden? Dan kunt u een melding doen via de website www.rodedorpalphen.nl/contact.

Schade kán een gevolg zijn van werkzaamheden van ERA Contour, Heijmans of een andere partij (zoals Voskuijlen). Schades kunnen echter ook veroorzaakt worden door langsrijdend vrachtverkeer die niets met de werkzaamheden te maken hebben. Het kan ook zijn dat schades oud zijn en nu pas gezien worden. Het Schadeloket onderzoekt wat het verband is tussen de schade en de door ons uitgevoerde werkzaamheden. Het is belangrijk om in gedachten te houden dat dat de schade mogelijk niet veroorzaakt is door de sloop- nieuwbouw- en/of reconstructiewerkzaamheden.

 

Schade melden

Schade meldt u via de website www.rodedorpalphen.nl/contact. Vul het contactformulier in, met als reden van contact ‘schade melden’. Probeer de volgende punten te beantwoorden in het schadeformulier:

  • Hoe ziet de schade eruit?
  • Wanneer heeft u de schade ontdekt?
  • Wat is volgens u de mogelijke oorzaak van de schade?
  • In welke straat woont u?

Ook is het handig om uw contactgegevens achter te laten, zodat u bereikbaar bent voor bijvoorbeeld vragen of het opvragen van foto’s.

 

Beoordeling door het Schadeloket

Om ervoor te zorgen dat uw schademelding onafhankelijk wordt beoordeeld en afgehandeld, is er een Schadeloket ingeschakeld. Na melding van een schade via de website, neemt een medewerker van Crawford & Company TPA Services contact met u op. Vervolgens wordt u geïnformeerd over de manier waarop uw schademelding wordt afgewikkeld.

Het bedrijf dat dit Schadeloket heeft ingericht is Silverpulse. Silverpulse is afgelopen jaar overgenomen door Crawford & Company TPA Services. Voor de schademeldingen en de beoordeling en afhandeling maakt dit voor u geen verschil.

 

Een schade-expert

Gemelde schades worden beoordeeld door het Schadeloket. De schade-expert werkt bewust niet bij Hanselman, zodat de beoordeling niet gebeurt door de partij die de vooropname heeft uitgevoerd. Wanneer u schade meldt, is het niet automatisch zo dat het Schadeloket een expert langs laat komen. In eerste instantie wordt door een expert, op basis van de door u toegestuurde foto’s, beoordeeld wat de schade is.

 

Het is wel belangrijk om bij schade direct melding te doen, zodat het makkelijker is om de mogelijke oorzaak van de schade te bepalen. Bij voldoende aanleiding wordt een expert langs gestuurd. Vaak is dit niet nodig, omdat via foto’s meestal te zien is om wat voor schade het gaat. Ook kan het zijn dat er voor wordt gekozen om te wachten tot de werkzaamheden in de buurt van uw woning of eigendom afgerond zijn. Tijdens een eindopname wordt de schade volledig beoordeeld en afgewikkeld.

 

Wanneer uw schade toeneemt

Het kan zijn dat u schade heeft gemeld en op de eindopname moet wachten tot de werkzaamheden afgerond zijn, en er ondertussen nog meer schade ontstaat. Op dat moment is wel verstandig om de nieuwe schade tussentijds te melden via de website www.rodedorpalphen.nl/contact. Bijvoorbeeld wanneer een scheur groter wordt en een van onze partijen bij u in de buurt werkt. Maak foto’s van dat moment, ook voor uw eigen dossier, en indien mogelijk van de werkzaamheden die toen plaatsvonden. Dit kan allemaal gebruikt worden tijdens de eindbeoordeling van uw schade, na afloop van de werkzaamheden.