Bijeenkomst Mijn Straat Fase A

Bijeenkomst Mijn Straat Fase A

Op dinsdagavond 2 juni j.l. heeft de participatiebijeenkomst Mijn Straat Fase A plaatsgevonden. Op dinsdagavond 16 juni j.l. hebben wij een tweede bijeenkomst georganiseerd omdat het wij niet alle alle straten konden behandelen.Vanwege de Coronacrisis was het helaas niet mogelijk om fysiek bij elkaar te komen, dus om die reden is ervoor gekozen om de bijeenkomsten digitaal te houden. Gelukkig is dat goed gelukt.

Vanuit iedere straat waren één of meer mensen vertegenwoordigd en wij hebben een grote betrokkenheid ervaren tijden de avond zelf. Heel fijn en heel belangrijk! Omdat wij heel veel reacties hebben mogen ontvangen op het ontwerp, is door ons besloten om deze reacties goed naast het gepresenteerde ontwerp van de straten te leggen. Wij onderzoeken waar optimalisaties mogelijk zijn in het ontwerp. Ook worden alle ontvanger reacties bijhouden en proberen wij alle vragen individueel te beantwoorden, zodat duidelijk is waar onze ontwerpkeuzes op gebaseerd zijn. Het aangepaste ontwerp (concept-definitief-ontwerp) wordt tijdens een derde bijeenkomst voor Fase A gepresenteerd op 30 juni a.s.

Bijeenkomst 2 juni

De volgende straten zijn tijdens deze bijeenkomst aan bod gekomen:

  • Mauritsstraat
  • Trompstraat
  • Hugo de Grootstraat

Het door het bouwteam reconstructie Rode Dorp gepresenteerde ontwerp voor de straten riep bij de aanwezigen veel vragen en reacties op. Dit heeft vooral te maken met de aangepaste vormgeving van de straat en de ingreep van het ontwerp op het huidige karakter. Ook blijft de parkeeropgave een belangrijk onderwerp.

Vanwege de uitloop en de hoeveelheid aan reactie is besloten een tweede sessie te organiseren op 16 juni j.l. waar drie nog niet behandelde straten konden worden toegelicht door de stedenbouwkundige.

Bijeenkomst 16 juni

De tweede bijeenkomst vond plaats op 16 juni j.l.. Doordat hier voldoende tijd voor was gereserveerd konden alle vragen en reacties over de drie straten die aan bod kwamen goed worden behandeld. Het ging om de volgende straten:

  • Raadwijkstraat
  • De Ruijterstraat
  • Grijpensteinstraat

De reacties op het ontwerp van deze straten waren in lijn met die van de eerder behandelde straten in Fase A. Ook hier geldt dat de bewoners vinden dat het ontwerp een aanzienlijke impact heeft op het karakter van de straten. De parkeeropgave vraagt om een zorgvuldige afweging tussen ruimtegebruik en behoud van het typische Rode Dorp karakter.