Gratis bouwkundige opname voor direct omwonenden

Gratis bouwkundige opname voor direct omwonenden

Wij kregen veel vragen van eigenaren van een koopwoning over de trillingen die onze werkzaamheden met zich meebrengen. En dan vooral over de mogelijke schade die dit kan veroorzaken aan woningen. Die zorg begrijpen wij.

 

Niet heien, maar schroeven

Wij gaan zo voorzichtig mogelijk te werk en doen er alles aan om deze trillingen tot een minimum te beperken. Zo worden de palen bijvoorbeeld straks niet geheid, maar in de grond geschroefd. Toch kunnen wij niet alle trillingen voorkomen, want de zware vrachtwagens die goederen aan- en afvoeren, zijn wel nodig. Om die reden hebben wij een onafhankelijk expert, firma Hanselman uit Arnhem, gevraagd een bouwkundige opname uit te voeren bij de woningen die direct grenzen aan het werkgebied en/of aan de aan- en afvoerroute van ons vrachtverkeer.


Uitnodiging voor fase I

Aangezien wij nu aan de slag gaan met fase I, krijgen als eerste de direct omwonenden van deze fase, de omwonenden van de aanrijroute van ons vrachtverkeer én de bewoners van het eerste deel van de wijk waar Heijmans start met het vervangen van de riolering, binnenkort een uitnodigingsbrief van Hanselman. Daarin wordt u uitgenodigd om op korte termijn een afspraak te maken voor de bouwkundige opname. Voor de mensen die een brief van Hanselman ontvangen, zijn daaraan geen kosten verbonden. Wij bieden u dit aan. Op dit kaartje ziet u welke woningen dit zijn:

De woningen rondom sloop- en nieuwbouwfase II en III ontvangen een uitnodiging voor de bouwkundige keuring zodra de voorbereidende werkzaamheden voor die fasen starten.


Wat is een bouwkundige opname?

Een bouwkundige opname wordt ook wel een ‘schouw’ genoemd. De deskundige en objectieve opname-experts van Hanselman inventariseren, omschrijven en fotograferen de bouwkundige gebreken die al aan de binnen- en buitenzijde van uw woning aanwezig zijn voordat onze sloop- en bouwwerkzaamheden starten. Daarvan maken zij een gedetailleerd rapport met foto’s en heldere omschrijvingen. Het rapport van uw woning kunt u na enkele weken online inzien en downloaden.

Mochten door onze werkzaamheden meer gebreken aan uw woning ontstaan – wat wij uiteraard niet hopen en wat wij oprecht proberen te voorkomen – dan kunt u dit rapport gebruiken als bewijsstuk voor een eventuele schadeclaim. Zo voorkomt u een discussie achteraf. Wij raden u dan ook van harte aan gebruik te maken van ons aanbod. Wilt u dit niet, dan zullen de opname-experts van Hanselman alleen de gebreken aan de buitenzijde van uw woning vastleggen, voor zover deze zichtbaar zijn vanaf openbaar gebied.