Bomenkap Karel Doormanstraat

Bomenkap Karel Doormanstraat

 

Op 7 december 2022 worden vijf bomen gekapt in de Karel Doormanstraat. Aansluitend worden de stobben verwijderd. In de afbeelding onder de tekst is te zien waar de kapwerkzaamheden plaats zullen vinden.

De kapwerkzaamheden starten na 9.00 uur en zijn rond 16.00 uur klaar. De weg is afgesloten van 7.00 tot 17.00 uur. Gedurende dit tijdsbestek zet Heijmans verkeersregelaars in. Dit gebeurt in verband met de veiligheid en om de mensen goed te informeren en begeleiden tijdens de wegafsluiting. 

 

Tijdelijk parkeren

Na afloop van de bomenkap wordt dit gedeelte van de Karel Doormanstraat ingericht voor tijdelijk parkeren. Er worden tot de definitieve inrichting plaatsvindt, tussen de 15 en 20 extra parkeerplaatsen aangelegd. Deze werkzaamheden starten 7 december en het streven is om dit uiterlijk 22-12-2022 afgerond te hebben, mits de weersomstandigheden goed blijven.

 

Hinder

De grootste hinder bestaat vooral uit de tijdelijke afsluiting van de Karel Doormanstraat op 7 december en het uit gebruik nemen van de parkeerplaatsen tussen de Brittenruststraat en de Jan Nieuwenhuijzenstraat.

Na afloop van de bomenkap blijven de parkeerplaatsen aan de woningzijde (westzijde) uit gebruik, in verband met de aanleg van de tijdelijke parkeerplaats. Wij vragen u dan ook om uw auto ergens anders in de wijk te parkeren in de periode tussen 7 december en de kerstvakantie. De speeltuinvereniging en Junis blijven bereikbaar via een looproute langs het terrein en de parkeerplaatsen aan deze zijde kunt u ook gewoon blijven gebruiken.